Tieners en voet reflex zone massage

Tieners hebben het vaak moeilijk met zichzelf en de wereld op hen heen. Het is nu eenmaal
een lastige leeftijdsfase. De hormoonhuishouding verandert veel. Het biologische klok is
anders ingesteld. Hun lichaam veranderd. Heel wat gebeurtenissen maken ze voor het eerst in
hun leven mee.

Tijdens de tienerjaren vinden er zowel lichamelijk als emotioneel heel wat veranderingen plaats. 
Het is voor tieners vaak moeilijk om hier op een juiste manier mee om te gaan.
Sommige pubers hebben niet eens in de gaten wat er allemaal gaande is met hun lichaam.
Dat zorgt ervoor dat ze niet goed weten hoe ze nu het best met deze nieuwe situaties moeten omgaan. 
Zij zijn uit hun balans, terwijl er veel van hen verwacht wordt. Het is niet altijd even gemakkelijk om een tiener te zijn. Voetreflex biedt ondersteuning tijdens de puber-periode.


Reflexzone therapie bij kinderen en tieners is onder andere geschikt bij:

 • Pijn
 • Chronische ziek zijn 
 • Verminderd weerstand
 • Hormonaal problemen 
 • Maag darm problemen 
 • Gewichts problemen 
 • Huid aandoeningen 
 • Long aandoeningen 
 • Allergie 
 • ADHD , ADD,  Autisme en andere gedragsstoornissen
 • Hoog-gevoeligheid
 • Faal angst. Examen vrees. Leer problemen.Concentratie problemen 
 • Stress, uit balans zijn, niet lekker in je vel zitten
 • Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) lichamelijk / geestelijk
 • Problemen met uiten van gevoelens zoals angst, boosheid en verdriet
 • Sociale problemen, bijvoorbeeld veranderingen in gezinssamenstellingen
 • Verlies. Sterfte begeleiding. Verwerken.   
 • Het leren loslaten 
 • Weer stevig in je schoenen staan

Indien de klacht van uw baby, kind of tiener hier niet tussenstaat, kunt u altijd even een email
sturen of bellen voor meer informatie. Een verwijzing van een arts is niet nodig.

Bij twijfel of reflexzonetherapie iets is waar u baat bij zou kunnen hebben, mag u altijd
vrijblijvend informeren via mijn emailadres: jackievoetreflex9@gmail.com of via het
contact formulier op de website. 

Zie verder ook het hoofdstuk Baby, Kind en Tiener Reflexzonetherapie is altijd aanvullend op de reguliere gezondheidszorg en dient nooit ter vervanging van huisarts of specialist.